онлайн книга

Онлайн книгата замени ли хартиения вариант

През XXI век компютрите стават постоянна и неизменна част  от ежедневието на човечеството. За по-кратко от сто години, те се превръщат от лукс в обикновено и нужно допълнение към ежедневието ни. Ако в миналото книгите са били единствени за намиране, разпространяване и съхраняване на информация източници, то днес нещата са съвсем различни.

Онлайн книгата замени ли хартиения вариант

Информацията на световните библиотеки може да се побере само в няколко диска. От значение е тази информация да бъде достатъчно достоверна, в този случай и по начина, по който тя достига до нас е без значение. В нашия случай, с любезното съдействие на INTERPOLEZNO.COM.

Интернетът се използва с много цели, за разлика от книгата. Много по-лесен, удобен и кратък е пътя да се намерим това, което е нужно в глобалната мрежа, отколкото да търсим подходящо време, начини и т. н., за да стигнем до библиотеката в града и там да чакаме още толкова, за да получим нужната книга.

Записване и съхраняване на информация на електронни носители цели да пести големите количества хартия, но винаги да е в готовност за отпечатване, ако има нужда от това. И въпреки всичко има моменти, когато старата, тежка книга е незаменима и несравнима. Книгата може винаги да е до нас, лесно преносима е и държи по-ниска цена от компютъра. Не по-малко важно е и, че в наши дни компютъра е лесно достъпен, удобен и всеки го има под ръка. С информацията се цели тя да бъде така съхранена и запазена, така че да може дълги години да се употребява и да не губи стойността си. Спор между книгите и интернета не бива да съществува. Те би следвало да са взаимно допълващи, защото основна цел и на двата източника е да улесняват, подобряват и усъвършенстват човешкия живот.

Както вече споменахме електронният преносител спестява хартия, което разрешава глобален проблем. Той се крие в това, че дъждовните гори намаляват. Ясно е, че хартия произхожда от дървесина и годишно се изсичат милиони кубици дървени залесявания. Това води до екологичен проблем, убиване „на Замята”. Ето защо, електронните книги са добра алтернатива за решението му.

Още един плюс на интернета се крие в това, че във виртуалната сфера, данните са ежедневен достъп. За актуализирането на книгата обаче, е нужно ново преиздаване. Това са едни от предимствата на онлайн книгата. Достоверността на книгата се взема за по-надежден източник. Преди издаването си всяка книга минава през няколко редакции, от специалисти в дадената област, а в глобалната мрежа може всеки да публикува без редакция и цензура, без нужната квалификация. Автор във виртуалното пространство става всеки, който напише, макар и два реда, но това въобще не може да се сравнява с истинските писатели.

Интернета носи забавление, за разлика от ровенето по прашни рафтове и тъмни библиотеки. Ето, защо все повече хора днес, наблягат на самостоятелно намиране на информация, благодарение на търсачките.

Съществува конфликт между книги и технологии на съвремието. Книгата може и да стане застрашен от изчезване предвид бързият прогрес на технологиите. И въпреки факта, че интернета е масов източник не бива да отнема мястото на физическата книга. Тя има богата история и това е достойно за уважение.

Добре е всеки да има книги, но за жалост в днешния динамичен и забързан свят времето е твърде ограничено, а интернета предлага удобен и бърз начин за наваксване на всичко необходимо. Времето е лукс, а той струва скъпо.

Добре би било всеки да чете книги, без значение дали източника е електронна книга или хартиена такава, важно е съдържанието. Да живеят книгите. Те са били и ще бъдат бъдещето на света, независимо под каква форма са.

След като знаете всичко това, време е да се отдадете на четенето на книга. Приятни минути!